Korona infektiokauden potilassijoittelu

Korona infektiokauden aikana potilassijoittelu on muuttunut

Sisätautien osasto 5A

Osastolla hoidetaan:

 • Koronavirus potilaat ja hengitystieinfektiopotilaat, joilta otettu koronavirusnäytteet tai infektio on muutoin epäselvä
 • tuberkuloosi, influenssa, rs- ja muut epäselvät infektiopotilaat
 • gastroenteriittipotilaat ja muut tarttuvat infektiot
 • muut ei-tarttuvat infektiot
Hoitajien kanslia 040 149 1223 ja
040 530 8579
Osastosihteeri 040 149 1222

 

Sisätautien osasto 5B

Osastolla hoidetaan:

 • puhtaat hematologiset ja nefrologiset potilaat
 • reumatologiset potilaat (esim. artriittiselvittelyt)
 • akuutit diabetesongelmat ja endokrinologiset kriisitilanteet
 • puhtaat keuhkopotilaat ilman infektiota
 • muut infektiot
 • gastroentorologiset potilaat
 • maksasairaudet
 • intoksikaatiot
 • ihotautipotilaat
Hoitajien kanslia 040 149 1227
Osastosihteeri 040 149 1188

 

Osasto 2A

Osastolla hoidetaan:

 • sydäninfarktipotilaat
 • angina pectoris-potilaat
 • sydämen vajaatoimintapotilaat
 • rytmihäiriöpotilaat
 • sydänleikatut OYS:sta jatkohoitoon
 • pysyvän tahdistimen asennukseen tulevat potilaat
 • sydämen varjoainekuvauspotilaat
Hoitajien kanslia 040 149 1220
Osastosihteeri 040 149 1219
Hoitajien kanslia,
neurologiset potilaat
040 149 1190

 

Kaikki ajankohtaiset