Keuhkopoliklinikka

Keuhkosairauksien poliklinikalla on ajanvarauspoliklinikka, jonne potilaat otetaan tutkimuksiin lääkärin lähetteellä. Poliklinikalla työskentelee lääkäreiden lisäksi sairaanhoitajia sekä osastonsihteeri. Poliklinikalla tehdään lääkärin vastaanottotoiminnan lisäksi erilaisia keuhkojen toimintakokeita ja uniapnea tutkimuksia sekä sairaanhoitajan vastaanottoja.

Keuhkosairauksien klinikka tuottaa monipuolisesti keuhkosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan tarvittavat erikoissairaanhoitotasoiset palvelut. Toiminta muodostuu avopalveluja tuottavasta poliklinikasta ja laitospalveluja tuottavasta osastosta.

Käytössä on monipuolinen ja ajanmukainen laitteisto vaativimpienkin funktiotutkimusten tekemistä varten. Tavanomaisten hoitojen lisäksi käytössä ovat erilaiset ventilaattorihoidot, happihoito ja biologinen lääkitys. Uniapnean diagnostiikka ja CPAP-hoitojen aloitukset muodostavat myös yhtä laajenevan tehtäväkentän keuhkoklinikan osalle. Keuhkoputkien tähystystutkimukset tehdään tähystysyksikön tiloissa ja jälkiseuranta tapahtuu keuhkopoliklinikalla. Tämä mahdollistaa potilaiden luonnollisen jälkiseurannan ja myös jatkotutkimukset ovat tarvittaessa helposti saatavissa.