Asiakasmaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92).

Pääosan terveydenhoitosi kustannuksista maksaa kotikuntasi. Asiakas maksaa julkisen terveydenhuollon palvelusta asiakasmaksun, jonka määrästä päättää kunnat. Osa palveluista on asiakkaalle maksuttomia. Asiakasmaksujen kokonaismäärälle on säädetty kalenterivuosittainen enimmäiskustannus, joka asiakkaalta voidaan laskuttaa.

Asuinpaikkakuntasi perii asiakasmaksut. Asiakasmaksuista saat laskun postitse.

Perusterveydenhuollon asiakasmaksut

Keminmaan asiakasmaksut 2021

Tornion asiakasmaksut 2021

Kemi asiakasmaksut 2021

Länsi-Pohjan keskussairaalan asiakasmaksut

Poliklinikkamaksu on 41,20 €. Asiakkaan käyttämättä ja perumatta jääneestä poliklinikkakäynnistä tai tutkimuksesta peritään 50,80 € maksu.

Hoitopäivämaksu vuodeosastolla on 48,90 € hoitopäivältä. Mikäli sinut siirretään välittömästi poliklinikkavastaanoton tai tutkimuksen jälkeen vuodeosastolle hoidettavaksi, ei poliklinikkamaksua peritä. Mikäli joudut vuodeosastojakson aikana käymään toisen erikoisalan poliklinikalla eri sairauden vuoksi kuin olet vuodeosastolla hoidossa, peritään käynnistä poliklinikkamaksu.

Maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä on 135,10 €. Jos joudut päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen jäämään yön yli vuodeosastolle, peritään päiväkirurgian maksu sekä vuodeosastomaksu (48,90€/hoitopäivä) toimenpidepäivän jälkeen seuraavilta hoitopäiviltä.

Lääkärintodistuksista ja lausunnoista perimme erillisen maksun.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin asiakasmaksut 2021