Kundavgifter

För tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar kunden en kundavgift som fastställs av kommunen. En del av tjänsterna är avgiftsfria för kunden. Totalbeloppet för de kundavgifter som maximalt kan faktureras av kunden fastställs per kalenderår.

Din boendekommun debiterar kundavgifterna.

Kundavgifter i Keminmaa 2020

Kundavgifter i Torneå 2020

Kundavgifter i Kemi 2018

Kundavgifter i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt 2020