Mätning av kundupplevelsen

Utöver att erbjuda en högklassig vård vill vi möta våra kunder på ett individuellt, omtänksamt och värdesättande sätt. Detta strävar vi efter genom att på olika sätt samla in respons av våra kunder. Med hjälp av responsen kan vi bättre förstå våra kunders erfarenheter och vidareutveckla vår verksamhet.

Kundresponsen samlas in i sjukhusets polikliniker, i Kemi, Torneå och Keminmaa hälso-, rehabiliterings- och munhälsovård och i Simo rehabilitering.

NPS-nyckeltalet anger rekommendationsviljan

Mehiläinen Länsi-Pohja har mätts kundupplevelsen sedan starten av sin verksamhet med hjälp av det internationellt kända nettorekommendationsindexet, dvs. NPS-mätaren (Net Promoter Score). I enkäten ombeds de svarande bedöma hur sannolikt det är att de skulle rekommendera tjänsten på skalan 0–10 (10=mycket sannolikt) och även ge öppen respons om besöket.

NPS-värdet kan vara vilket tal som helst mellan -100 och +100. Ju högre mätarens tal är, desto fler kunder berättar att de rekommenderar Mehiläinen Länsi-Pohja. Ett NPS-värde över 50 kan anses som ett mycket gott resultat..

Mätning av kundupplevelse utförs med textmeddelande

NPS-enkät skickas via textmeddelande till ett slumpmässigt urval av kunder som har besökt Mehiläinen Länsi-Pohja två timmar efter ett mottagningsbesök eller två dygn efter ett sjukhusbesök.

Vi skickar enkätmeddelanden till samma kund högst en gång var fjärde månad. Du kan förbjuda enkätmeddelanden genom att ange ett förbud mot servicemeddelanden i MinMehiläinen-appen eller webbtjänsten. Du kan även förbjuda meddelanden genom att ringa Mehiläinens kundtjänst eller be Mehiläinens mottagningspersonal anteckna förbudet i patientjournalen.

Det är alltid frivilligt att svara på enkäterna, men det är ett lätt sätt att bedöma hur lyckat besöket var samt ge respons och utvecklingsförslag till Mehiläinen. För kunden är priset på svarstextmeddelandet normalt pris för textmeddelanden.

Våra kunder kan ge oss respons när som helst även via responsblanketten.

Mer information om behandling av personuppgifter: Dataskyddsbeskrivning för Mehiläinen Oy:s kundregister