Patientombudsman

Länsi-Pohja centralsjukhus patientombudsman är Satu Peurasaari tfn 040 572 3793.

Personliga möten ska avtalas i förväg.

Patientombudsmannens verksamhetsställe: Kriisikeskus Turvapoiju, Kaivokatu 5, 94100 Kemi.

Om du är missnöjd med vården, bemötandet eller servicen; försök alltid i första hand diskutera ditt missnöje med den berörda enheten. Ärenden kan bäst och snabbast redas ut på de ställen där de har inträffat.

Patientens rättigheter

Om missnöjet inte kan utredas genom diskussion, kan patienten framställa en anmärkning enligt patientlagen till sjukhusets cheföverläkare.

  • en anmärkning är ett lätt och snabbt sätt att uttrycka åsikter
  • en anmärkning ger vårdenheten möjlighet att snabbt korrigera olägenheter
  • patienten får ett bemötande om de korrigerande åtgärderna inom en månad
  • vid behov ordnas ett diskussionsmöte tillsammans med de berörda
  • ingen information om anmärkningen antecknas i patienthandlingarna

Information om patientens rättigheter

Anmärkning om vård och bemötande av patienten

Om det vid upprättandet av anmärkningen framkommer att det är frågan om en patientskada eller skadeersättning, hjälper patientombudsmannen till med anmälan. En anmärkning begränsar inte rätten till att anföra en klagan om vården eller bemötandet hos tillsynsmyndigheter för hälso- och sjukvården.

Patientförsäkringen betalar ersättning till patienten för patientskador som har uppkommit i samband med sjuk- eller hälsovård.

Anmärkning om vård och bemötande av patienten

Patientförsäkringscentralen

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter kostnader som har uppkommit till följd av oförväntade sjukdomar eller skador orsakade av läkemedel.