Ledningens kontaktuppgifter

Ledningens kontaktuppgifter

Växel tfn 010 4140 112
Kauppakatu 25, 14vån, 94100 KEMI

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@mehilainen.fi

 

Lasse Männistö, Verkställande direktör

Paavo Uusimaa, Direktör för hälsovärd

Outi Nyberg, Förvaltningsöverläkare

Karoliina Saari, Chef för vårdarbetet akutvård, kirurgi, gynekologiska och pediatriska sjukdomar)

Seija Parviainen, Chef för vårdarbetet (polikliniker och vårdavdelningar)

Paavo Zitting, Chef för rehabiliteringstjänster

Maria Lovén, Chef för primärvård och munhälsovård

Anniina Mäkimartti, Utvecklingschef

Nanna Vainio, Business controller

Kontaktuppgifter för media

Laura Martinsuo, kommunikationschef

fornamn.efternamn@mehilainen.fi eller viestinta@mehilainen.fi