Mehiläinen Länsi-Pohja

Mehiläinen Länsi-Pohja producerar högklassig offentlig social- och hälsovård på kommuninvånarnas villkor.

I nödsituationer ring 112.

Kundnöjdhet

Vi ber våra kunder om respons efter besöket. Utifrån responsen beräknas det internationella rekommendationsindexet (NPS). Ju högre tal, desto nöjdare kunder. Ett NPS-värde över 50 kan anses som ett mycket gott resultat. Mätarens tal baserar sig på cirka 150 svar som har erhållits under de senaste sju dagarna.