Mätning av kundupplevelsen vid Mehiläinen Länsi-Pohjas verksamhetsställen

Mehiläinen Länsi-Pohja mäter kundupplevelsen för att kunna förbättra kvaliteten i kundservicen och tjänsterna. Mätningen utförs med hjälp av det internationellt kända nettorekommendationsindexet, dvs. NPS-mätaren (Net Promoter Score). NPS-mätaren berättar hur stor andel av våra kunder som skulle rekommendera Mehiläinen Länsi-Pohjas tjänster till sina närstående och vänner.

NPS-värdet kan vara vilket tal som helst mellan -100 och +100. Ju högre mätarens tal är, desto fler kunder berättar att de rekommenderar våra tjänster. Ett NPS-värde över 50 kan anses som ett mycket gott resultat.

Heltäckande mätning av kundupplevelsen med textmeddelanden

För närvarande används fortgående NPS-mätning av kundupplevelsen inom alla sjukhustjänster som Mehiläinen Länsi-Pohja producerar, på Digikliniken samt i alla tjänster inom primärvård, munhälsovård och rehabilitering i Kemi, Torneå och Keminmaa samt inom rehabilitering i Simo. Cirka ett dygn efter sitt besök får kunden en SMS-enkät. I enkäten ber vi kunden bedöma sin villighet att rekommendera Mehiläinen Länsi-Pohjas tjänster på skalan 0–10. Samtidigt kan kunden också ge en bedömning i ord om besöket och berätta hur vi kunde förbättra kundupplevelsen i fortsättningen.

Det är frivilligt att svara på NPS-mätningen, men den är ett lätt och effektivt sätt att ge ros och ris samt utvecklingsförslag till oss. För kunden är priset på textmeddelandet normalt pris för textmeddelanden. Vi skickar NPS-enkätmeddelanden till samma kund högst en gång i halvåret.