Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy är ett samföretag grundat av Kemi, Torneå, Keminmaa, Simo och Mehiläinen. Samföretaget ansvarar för tjänster inom primärvården och den specialiserade sjukvården i Meri-Lappi regionen. Över 60 000 invånare omfattas av samföretagets tjänster. Utkontrakteringen gäller i 15 år.

Med lösningen vill vi säkerställa tillgången till lokal service och tjänsternas kvalitet samt allt bättre svara på kommuninvånarnas behov.

Vilka tjänster ansvarar Mehiläinen Länsi-Pohja för?

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy har omfattande ansvar vid Länsi-Pohja centralsjukhus för sjukvårdsdistriktets befolkning inom:

 • Tjänster vid akutkliniken och brådskande mottagningar
 • Intensivavdelningens tjänster
 • Operations- och anestesitjänster
 • Avdelnings- och polikliniktjänster (förutom psykiatri)
 • Förlossningar och gynekologisk vård
 • Verksamheten vid kliniken för barnsjukdomar
 • Patologitjänster
 • Instrumentvårdsservice och infektionsbekämpning
 • Radiologi, nukleärmedicin, klinisk fysiologi och neurofysiologi
 • Specialpolikliniker och åtgärdsenheter (förutom vård av patienter med andningsförlamning)

Dessutom överförs ansvaret för rehabiliterings- och terapitjänster samt verksamheten och servicen vid kompetenscentret för funktionsförmåga i sjukvårdsdistriktets medlemskommuner till Mehiläinen Länsi-Pohja Oy.

På de områden som hör till städerna Kemi och Torneå övertar Mehiläinen Länsi-Pohja Oy även ansvaret för:

 • brådskande mottagningar och mottagningar med tidsbokning samt läkartjänster vid rådgivningar, skol- och studerandehälsovård samt inom äldreomsorg
 • rehabiliteringstjänster
 • munhälsovård
 • företagshälsovård för kommunernas anställda samt företagshälsovård i enlighet med dessa kommuners organiseringsansvar för företagshälsovård

I Keminmaa kommun övergår ansvaret till Mehiläinen förutom för ovan nämnda tjänster inom primärvård, munhälsovård och företagshälsovård även för övriga tjänster inom primärvården. Dessa är mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård, mentalvårdsrådgivning samt verksamheten vid den vårdavdelning som verkar i samband med hälsostationen.

Alla helheter överförs alltså inte från sjukvårdsdistriktet till Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, utan en del av tjänsterna produceras även i fortsättningen av Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt.

 

Emme valitettavasti löytäneet etsimääsi sisältöä. Ole hyvä ja kokeile sivuston hakua.