Välkommen att föda på Mehiläinen Länsi-Pohja centralsjukhus i Kemi

Den begränsade gränspassagen mellan Finland och Sverige till följd av coronaviruset och hur detta eventuellt inverkar på gravida kvinnors resor mellan Sverige och Finland:

Planerade och redan fastställda besök på mödrarådgivningen under graviditeten, ultraljudsundersökningar och förlossningar kan genomföras helt normalt.

Gravida kvinnors resor till Finland för vård och tillbaka hem är sannolikt tillåtna, men kan även bli förbjudna.

För att säkerställa att myndigheterna får nödvändig information får de gravida och de som har fött barn i Finland kopior av patientjournalerna från sjukhusen.

Nya besök under graviditeten och förlossningar planeras tills vidare inte förrän begränsningen av gränspassager upphör.

 

Förlossningsavdelningens verksamhet vid Mehiläinen Länsi-Pohja

Förlossningsavdelningen är en del av förlossnings- och gynekologienheten vid Mehiläinen Länsi-Pohja. Till enheten hör gynekologiska polikliniken, mödrapolikliniken, förlossningssalarna och vårdavdelningen.  Vi har förlossningsverksamhet dygnet runt alla årets dagar.

Vårt verksamhetsmål är att erbjuda en individuell, familjecentrerad och högklassig vård. På mödrapolikliniken gör vi upp en plan för förlossningen i förväg. Vår yrkeskunniga personal ger vid behov även service på svenska och engelska.

På vår avdelning finns två förlossningssalar och en sal för kejsarsnitt. På vårdavdelningen för barn finns 12 platser. Rummen är två personers rum. Vi har också familjerum där föräldrarna kan sköta babyn tillsammans. Rooming-in-vård dygnet runt främjar utvecklingen av växelverkan mellan mamman och babyn.

Ultraljud och andra screeningundersökningar vid Mehiläinen Länsi-Pohja centralsjukhus

Svenska medborgare kan också delta i ultraljudsundersökningar under graviditeten samt i screeningar och undersökningar av kromosomavvikelser vid Mehiläinen Länsi-Pohja sjukhus.

 • Ultraljudsundersökningar i tidigt skede av graviditeten görs i graviditetsvecka 6–8 för att fastställa graviditetsveckan och eventuell flerbördsgraviditet. Undersökningens pris är 73 € + poliklinikavgift.
 • Undersökning av nackuppklarning och tidig anatomi med ultraljud görs i graviditetsvecka 11–13. Undersökningens pris on 136 € + poliklinikavgift. Undersökningen kan till samma pris kombineras som ett screeningtest för att förbättra det biokemiska testet för kromosomavvikelser.
 • NIPT-test (non-invasive prenatal testing) görs i blodprov från mamman från graviditetsvecka 12 för att utesluta kromosomavvikelser hos fostret eller säkerställa diagnosen. Undersökningens pris är 710 € + poliklinikavgift.
 • Fostervattenanalys från graviditetsvecka 16 för att säkerställa eller utesluta kromosomavvikelser hos fostret. Åtgärdens pris är 710 € + poliklinikavgift.
 • Bestämning av fostrets kromosomantal med molekylundersökning som utförs i samband med fostervattenanalys. Undersökningens pris är 1650 € + poliklinikavgift.
 • Ultraljudsundersökning av fostrets anatomi i graviditetsvecka 20–22 för att utesluta svåra anatomiska avvikelser. Undersökningens pris är 209 € + poliklinikavgift.

Vi rekommenderar att du deltar i undersökningarna ovan om du vill försäkra dig om fostrets välbefinnande, utesluta svåra anatomiska avvikelser och/eller kromosomavvikelser eller annars är oroad över graviditeten.

Poliklinikavgiften är 36,80 €.

Du kan boka tid för undersökningarna via avdelningssekreteraren på polikliniken för gynekologi och mödravård.

Hur kan jag få föda i Finland?

Alla svenska medborgare har möjlighet att föda i Finland. För en förlossning behöver du inte nödvändigtvis ett förhandstillstånd/beslut om tillgång till vård. Personalen vid Mehiläinen Länsi-Pohja hjälper dig med förhandstillstånd/beslut samt ansökan om ersättning och patientuppgifter. För vården behöver vi dina patientuppgifter gällande planerad och redan genomförd vård i Sverige. Vid behov hjälper vi dig att skaffa dem om du inte äger en internetanslutning.

När du kommer till oss för vård betalar du klientavgiften och resekostnaderna (du kan också ansöka om ersättning för dessa i efterhand från sjukkassan).

Fördelar med att föda vid Mehiläinen Länsi-Pohja

 • Erfaren vårdpersonal
 • Mångsidiga ultraljudsundersökningar och andra screeningtest kan lätt fås på vår mödrapoliklinik
 • Priserna är på samma nivå eller lägre jämfört med i Sverige
 • Vi ger även service på svenska och engelska
 • Möjlighet till familjerum
 • Amningsvägledning, babyvård och -hantering
 • Förlossningsförberedelse
 • Rädslopoliklinik
 • Besök på förlossningsavdelningen i förväg
 • Vid behov sköter vi för klientens räkning pappersärenden och betalningstransaktioner tillsammans med sjukkassan

 

Kontakta oss så berättar vi mera!


Kontaktuppgifter

Kauppakatu 25
94100 Kemi

Mödrapolikliniken finns på första våningen. Vårdavdelningen för förlossningar och gynekologi 2C finns på andra våningen.

Mödrapoliklinikens sekreterare tfn +358 40 149 1275 vardagar 8.00–15.00.

Utanför telefontiden kan du kontakta vårt call centerteam +358 40 674 3937  öppet varje dag kl. 7–21.