Mehiläinen Länsi-Pohja noudattaa yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusta

18.6.2020

Yle uutisoi 17.6. harhaanjohtavasti Mehiläinen Länsi-Pohjan palkanmaksuun liittyvistä seikoista jutussa: ”Mehiläinen Länsi-Pohjaan ylityö- ja vuoronvaihtokielto – yhteisyritys ei huomioi palkassa työn vaativuutta”. Alla Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistön vastineen jutussa esitettyihin väitteisiin.

”Mehiläinen Länsi-Pohjassa on noudatettu kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta (KVTES) 31.3.2020 asti niiden työntekijöiden osalta, jotka siirtyivät Mehiläisen palvelukseen liikkeenluovutuksessa. Koska Mehiläinen Länsi-Pohja ei ole kunnallinen yhtiö, vaan yksityinen yritys, ei Mehiläinen voi noudattaa KVTES:iä enää 1.4.2020 lukien. Tästä johtuen työlainsäädännön mukaisesti Länsi-Pohjassa noudatetaan yksityistä sektoria koskevaa terveyspalvelualan työehtosopimusta kaikkien työntekijöiden osalta 1.4.2020 lukien.

Mehiläinen Länsi-Pohjassa noudatetaan terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jonka mukaisesti työntekijöiden palkat määräytyvät. Mehiläinen Länsi-Pohja on neuvotellut keväällä 2019 ja kevään 2020 aikana yhtiön luottamusmiesten kanssa liikkeenluovutuksessa siirtyneiden työntekijöiden KVTES:iin perustuvan palkkausjärjestelmän muuttamisesta yksityisen terveyspalvelualan palkkausjärjestelmää vastaavaksi.

Siirtyminen työlainsäädännön mukaisesti työehtosopimuksesta toiseen ei ole laskenut liikkeenluovutuksen yhteydessä yhdenkään Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n palvelukseen siirtyneen työntekijän henkilökohtaista palkkaa. Yritystasolla palkkakustannukset ovat sen sijaan nousseet koko henkilöstön siirtyessä yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin. KVTES:ssä ja yksityisen terveyspalvelualan TES:ssä palkkausjärjestelmästä ja muista työehdoista on sovittu eri tavoilla, joten esimerkiksi pelkän työehtosopimusten vähimmäispalkkojen vertailu ei anna kokonaiskuvaa henkilöstön ansioista.”

 

Lasse Männistö
Toimitusjohtaja,
Mehiläinen Länsi-Pohja