Teho-osasto

Hoidamme Länsi-Pohjan sairaalan teho-osastolla kriittisesti sairastuneita tai vammautuneita potilaita kaikilta lääketieteen erikoisalueilta. Tehohoidossa tai tehovalvonnassa on kaikenikäisiä potilaita, myös lapsia.

Teho-osaston toiminta

  • teho-osastolla on kahdeksan potilaspaikkaa: 5 tehopaikkaa ja 3 sydänvalvontapaikkaa (CCU)
  • osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat päivystyksellisesti tehohoitoa keskeisten elintoimintojen kuten hengityksen tai verenkierron ylläpitämiseen, tukemiseen ja tarkkailuun. Myös suunnitellun tai päivystyksellisen, vaativan kirurgisen toimenpiteen läpikäyneet potilaat hoidetaan alkuun teho-osastolla.
  • tehohoidon tavoitteena on elintoimintoja tarkkailemalla ja tarvittaessa erilaisin hoitokeinoin tukemalla mahdollistaa potilaan palaaminen laadultaan hyväksyttävissä olevaan elämään
  • tehohoidossa eri ammattiryhmien yhteistyö ja tiimeistä koostuva ryhmätyö korostuu

Vierailut

Toivomme teidän keskittävän vierailut klo 14- 19 väliselle ajalle.

Potilaan lähiomaiset ovat tervetulleita teho-osastolle ja voitte vierailla läheisenne luona. Toivomme teidän keskittävän vierailut klo 14-19 väliselle ajalle. Vierailuaikaa voidaan rajoittaa potilaan voinnista riippuen, vaikeasti sairas potilas väsyy helposti ja lyhytkin vierailu voi uuvuttaa hänet.

Toivomme, että:

  • sovitte etukäteen vierailustanne omahoitajan kanssa
  • vierailut kestävät 10 –15 minuuttia
  • vierailijoita on 1-2 kerrallaan
  • ette vieraile osastolla, jos teillä on nuhaa, yskää, kuumetta tai tulehduksia
  • ette tuo pieniä lapsia vierailulle
  • ette tuo läheiselle syötävää, juotavaa tai kukkia, voitte ilahduttaa häntä esim. kortilla tai valokuvalla

Soittakaa aina ovikelloa, kun tulette vierailulle ja odottakaa, että teidät tullaan ottamaan vastaan. Hoitaja ohjaa teidät läheisenne luo mahdollisimman pian. Osaston toiminnasta johtuen emme aina heti pysty vastaanottamaan vieraita. Vierailu voidaan myös joutua keskeyttämään hoitotoimenpiteiden tai potilaan tilassa tapahtuvien äkillisten muutosten takia.Toivomme teidän suhtautuvan ymmärtäväisesti, jos joudutte odottamaan teho-osaston ulkopuolella niin kauan, että potilaan hoito saadaan aloitettua. Annamme mahdollisimman nopeasti tietoa.

Käsien peseminen ja desinfioiminen on tärkeää teho-osastolle tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Matkapuhelimen käyttö teho-osastolla on kielletty. Tietoja läheisenne voinnista saatte häntä hoitavalta lääkäriltä ja omahoitajalta.

Sairaalan pääoven ollessa suljettuna (klo 19.00 –06.00), voitte käyttää akuuttiklinikan ovea. Päällysvaatteet suositellaan jätettävän ala-aulan lukollisiin kaappeihin

Potilaan voinnin tiedusteleminen

Tietoja annetaan vain lähiomaisille, muille annetaan tietoa ainoastaan potilaan luvalla. Toivoisimme potilaan omaisten valitsevan keskuudestaan yhdyshenkilön, joka hoitaa yhteydenpidon sairaalaan.

Toivomme, että välttäisitte soittamista seuraavina aikoina: klo 7–9, 13–15, 21–22 (osastolla työvuoron vaihto ja raportointi).


Yhteystiedot ja sijainti

Länsi-Pohjan keskussairaala
Kauppakatu 25
94100 Kemi

Osasto sijaitsee toisessa kerroksessa leikkausosaston ja sisätautien poliklinikan välissä.

Hoitajakanslia
puh. 040 1491286

Osastosihteeri
puh. 040 149 1285