Tietoa yhteisyrityksestä

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Kemin, Tornion, Keminmaan, Simon ja Mehiläisen perustama yhteisyritys, joka vastaa Meri-Lapin alueen perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidonpalveluista. Yhteisyrityksen palveluiden piirissä on yli 60 000 asukasta. Ulkoistuksen kesto on 15 vuotta.

Ratkaisulla halutaan turvata paikallisten palveluiden saatavuus ja laatu sekä vastata yhä paremmin kuntalaisten tarpeisiin Meri-Lapin alueella.

Mistä palveluista Mehiläinen Länsi-Pohja vastaa?

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy vastaa laajasti sairaanhoitopiirin väestölle Länsi-Pohjan keskussairaalasta käsin:

 • Akuuttiklinikka- ja kiirevastaanottopalveluista
 • Teho-osaston palveluista
 • Leikkaus- ja anestesiapalveluista
 • Osastojen ja poliklinikoiden palveluista (paitsi psykiatria)
 • Synnytysten ja naistentautien hoidosta
 • Lastentautien klinikan toiminnasta
 • Patologiapalveluista
 • Välinehuoltopalveluista ja infektioiden torjunnasta
 • Radiologiasta, isotoopista, kliinisestä fysiologiasta ja neurofysiologiasta
 • Erityispoliklinikoista ja toimenpideyksiköistä (pl. hengityshalvauspotilaiden hoito)

Lisäksi kuntoutus- ja terapiapalvelut ja toimintakyvyn osaamiskeskuksen toiminta ja palvelut sairaanhoitopiirin jäsenkunnille siirtyvät Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vastuulle.

Kemin ja Tornion kaupunkien alueella Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vastuulle siirtyvät lisäksi:

 • kiire- ja ajanvarausvastaanotot sekä lääkäripalvelut neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä ikääntyneiden palveluihin
 • kuntoutuspalvelut
 • suun terveydenhuolto
 • työterveyshuolto kuntien työntekijöille sekä näiden kuntien työterveyshuollon järjestämisvastuun mukainen työterveyshuolto

Keminmaan kunnassa Mehiläisen vastuulle siirtyvät edellä mainittujen perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluiden ohella myös muut perusterveydenhuollon palvelut. Näitä ovat äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, mielenterveysneuvola sekä terveysaseman yhteydessä toimivan vuodeosaston toiminta.

Kaikki kokonaisuudet eivät siis siirry sairaanhoitopiiristä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle, vaan osan palveluista tuottaa jatkossakin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri.

Tulos ja avainluvut

Mehiläinen Länsi-Pohja vuosikertomus 2021

Mehiläinen Länsi-Pohja vuosikertomus 2020

Mehiläinen Länsi-Pohja vuosikertomus 2019

Mehiläinen Länsi-Pohja ensimmäisen vuoden toimintakatsaus

Mehiläinen Länsi-Pohja onnistui ensimmäisen ulkoistusvuoden tavoitteissaan

Emme valitettavasti löytäneet etsimääsi sisältöä. Ole hyvä ja kokeile sivuston hakua.

Kaikki ajankohtaiset