Silmätautien poliklinikka

Silmätautien poliklinikka toimii ajanvaraus- ja päivystyspoliklinikkana aukioloaikana.

Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. Poliklinikka on avoinna arkisin klo 8 – 15. Muina aikoina palvelee oma terveyskeskus ja yhteispäivystys Kemissä, josta lääkäri tarvittaessa konsultoi Oys:n silmäklinikkaa.

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erilaisia silmäsairauksia: muun muassa glaukoomaa (silmänpainetauti), kaihia, karsastusta, silmäpohjan rappeumaa, diabetesta, tulehduksia, neurologisia näköongelmia ja tapaturmapotilaita.

Toimenpideyksikössä tehdään päiväkirurgisesti kaihi-, glaukooma-, karsastus-, luomi- ja kyyneltieoperaatiot sekä silmän sisäiset injektiohoidot.

Näkövammaisten kuntoutusohjaaja toimii klinikan yhteydessä. Kuntoutusohjaaja ohjaa ja neuvoo näkövammaista ja lähiyhteisöä tiedostamaan näkövammaisuuteen liittyvät erityistarpeet ja tekee apuvälineiden tarpeen arviointia. Kuntoutusohjausta on myös näönkäytön ohjaus,  itsenäisen elämän taitojen hallinnan ohjaus sekä liikkumistaidon opetus.