Leikkaus ja anestesia

Leikkaus- ja anestesiaosastomme toiminnan ydin ovat nykyaikaiset tilat ja laitteet. Potilaista osastollamme huolehtii osaava henkilökunta.
Keskusleikkausosastolla on 8 leikkaussalia ja kaksi heräämöä. Muualla sairaalassa käytössämme ovat silmä- ja sektiosalit sekä pientoimenpidesaleja.  

Leikkaus- ja anestesiayksikössä tehdään myös päiväkirurgisia toimenpiteitä ns. LEIKO-yksikössä, jossa toteutetaan leikkaukseen kotoa -toimintamallia. LEIKO-yksikön kanssa yhteisissä tiloissa toimii myös angioyksikkö.