Mehiläinen Länsi-Pohja Oy kehittää tekoälypohjaista patologiaa

Mehiläinen Länsi-Pohjan patologian laboratorio tuo Pohjoismaisen NorDCaP -hankkeen myötä uudenlaisen ja vaikuttavan eturauhassyövän diagnostiikan Suomeen. Tehostetun diagnostiikan kulmakiviä ovat tarkempi riskiarvio verinäytteistä, standardoitu magneettitutkimus (MRI) ja kohdennetut koepalat, sekä koepalojen tekoälypohjaisen tulkinnan kehittäminen.

Eturauhassyöpä todetaan Suomessa lähes 5000 miehellä vuosittain ja määrä kasvaa väestön ikääntyessä. Eturauhassyövän riskiä arvioidaan verikokeesta tehtävän PSA-testin avulla, mutta syövän toteamiseksi joudutaan tekemään jatkotutkimuksia ja usein ottamaan koepaloja rauhasesta. Koepalat tutkitaan laboratoriossa patologian erikoislääkärin toimesta. Koepalojen suuri määrä on haaste, sillä koulutettujen patologien määrä on rajallinen ja inhimillinen vaihtelu näytteiden tulkinnassa on riski. Diagnostiikan kehittäminen verikokeesta ja kuvantamisesta lähtien koepalojen ottoon ja tutkimiseen on välttämätöntä, jotta resurssit voidaan kohdentaa paremmin ja potilaiden hoito toteuttaa tehokkaammin.

Tekoälypohjainen koepalojen tutkimusmenetelmä on kehitetty Karoliinisen instituutin aiempaa väestöpohjaista, yli 78 000 neulanäytettä kattavaa aineistoa hyödyntäen. Mehiläinen Länsi-Pohjan patologian laboratorio validoi nyt menetelmää ylilääkäri Päivi Väreen johdolla ja valmistelee sen kliinistä käyttöönottoa osana NorDCaP monikeskustutkimusta.

– Yhteistyöprojekti antaa Mehiläiselle Pohjoismaisen verkoston kautta ainutlaatuisia mahdollisuuksia eturauhassyövän diagnostiikan kehittämiseen. Diagnoosin saaminen helpottuu uuden tarkemman verikokeen myötä, ja jos koepaloja otetaan, voidaan tekoälyn avustuksella tutkia suurempia näytemääriä nopeammin. On hienoa, että Mehiläisen Länsi-Pohjan patologian laboratoriossa on tarvittava osaaminen, ja pystymme yhdessä kehittämään myös tätä laboratoriodiagnostiikan vaihetta, toteaa laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen Mehiläisestä.

– Tekoälyn käyttäminen keventää patologien työkuormaa määrittelemällä pahanlaatuisten kasvainten luokituksen ja kasvainalueen koon.  Patologin aikaa vapautuu haastavien löydösten tulkintaan. Tulkinnan yhdenmukaistaminen on tekoälyn avulla helpompaa, ja on laadullisesti merkittävä asia, kertoo Mehiläinen Länsi-Pohjan patologian ylilääkäri Päivi Väre.

– Tekoälyn tuoma apu on merkittävä kehitysaskel patologian alalla ja olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme olla menetelmää kehittämässä, päättää ylilääkäri Päivi Väre.

Tutkimustulokset valmistuvat vuoden 2020 aikana. Projektia rahoittavat Mehiläinen Oy ja Karoliininen instituutti NordForsk- ja Business Finlandin tuella (NorDCaP -projekti).