Mehiläinen Länsi-Pohja palauttaa toimintaa asteittain

Koronatilanteen rauhoittumisen myötä voimme vaiheittain palauttaa toimintaamme epidemiaa edeltävälle tasolle. Erillinen infektiopoliklinikka sairaalan tiloissa on suljettu ja toiminta on siirtynyt osaksi akuuttiklinikkaa. Olemme aloittaneet vähitellen kulkurajoitusten purkamisen ja synnytysosastolla voi puoliso tai muu tukihenkilö synnytyksen lisäksi osallistua myös vastasyntyneen hoitoon.

Perusterveydenhuollon palveluiden kysyntä on palautumassa koronaa edeltävälle tasolle. Erikoissairaanhoidossa toimintaa on lisätty niissä asiakasryhmissä ja hoidoissa, joissa se on ollut lääketieteellisen arvion perusteella perustelluinta. Vastaanottotoimintaa lisätään edelleen lähes kaikilla sairaalan poliklinikoilla ja joidenkin kiireettömien toimenpiteiden määriä kyetään lisäämään ennen kesää. Myös suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen kiireettömien palveluiden tarjonta kasvaa alkukesän aikana. Koronaepidemian alkaessa Länsi-Pohjan alueen hoitojonotilanne oli hyvä, eivätkä ne ole koronan vaatimien toimienkaan vuoksi merkittävästi kasvaneet.

Kiireettömissä asioissa vastaanotto- tai toimenpideaikaa voi edelleen joutua odottamaan, sillä epidemian aikana on kertynyt palveluiden kysyntää, joka on purettava. Lisäksi koronavalmiuden ylläpito ja tartuntojen uuteen lisääntymiseen varautuminen sitoo edelleen henkilökuntaa. Seuraamme koronatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja se voi aiheuttaa muutoksia suunniteltuun kiireettömän toiminnan lisäämiseen.