Mehiläinen Länsi-Pohjaan on avattu 17.1. Meri-Lapin Seri-tukikeskus (seksuaalirikosten tukikeskus)

Mehiläinen Länsi-Pohjaan avataan maanantaina 17.1.2022 Meri-Lapin moniammatillinen ympärivuorokautinen Seri-tukikeskus. Seri-tukikeskuksen toiminnan tavoitteena on olla helposti lähestyttävä matalankynnyksen seksuaaliterveyttä edistävä paikka. Ympärivuorokautinen tavoitettavuus on järjestetty synnytys -ja naistentautien henkilökunnan toimesta ja jokaisessa työvuorossa on mahdollisuus aloittaa seksuaaliväkivaltaa kokeneelle hoito, tutkimukset ja neuvonta. 

Hoitoa ja neuvontaa kaikille yli 16 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa 

Seri-tukikeskuksen toiminta on suunnattu kaikille yli 16 vuotta täyttäneille henkilöille, sukupuolesta riippumatta, kun seksuaalisen väkivallanteosta on kulunut enintään 1 kk. Seksuaaliseksi väkivallaksi lasketaan kaikki ilman tahtoa tapahtuvat seksuaaliset teot kuten esimerkiksi ahdistelu, häirintä, raiskaus, pakottaminen epämiellyttäviin ja ahdistaviin seksuaalisiin tekoihin. 

Seri-tukikeskuksessa annetaan lääketieteellistä hoitoa, oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea, sekä neuvontaa ja ohjausta jatkohoitoon.  

Maksutonta hoitoa ilman lähetettä 

Moniammatillisen tuen piiriin voi tulla ilman lähetettä yksin, turvallisen saattajan tai viranomaisen toimesta. Avun piirissä olevalle tutkimukset ja hoito on maksutonta. Rikosilmoituksen tekeminen ei ole välttämätöntä, mutta suosittelemme sen tekoa. Seri-tukikeskuksen tutkimukset ovat vapaaehtoisia.

Yhteistyötahoja Seri-tukikeskuksella ovat poliisi, oikeuslaitos, sosiaalitoimi, psykiatria, laboratorio, infektiopoliklinikka ja seurakunta diakoniatyö. Tärkeänä tukitoimena uhrille sekä omaisille tulee myös kolmannelta sektorilta, joita mm. ovat Riku (Rikosuhripäivystys), Tukinainen, O-linja, poikien sekä tyttöjen talo. 

Lue lisää Meri-Lapin Seri-tukikeskuksesta 

Seri-tukikeskus toiminta Suomessa 

Seri-tukikeskus toiminta pohjautuu Euroopan neuvoston yleissopimukseen (ns. Istanbul sopimus) 25 artikla. Tämän maailman laajuisen sopimuksen tarkoituksena on mm. ennaltaehkäistä ja torjua perheväkivaltaa. Sopimus edellyttää seksuaaliväkivallan auttamispalvelujen kehittämistä. Suomi allekirjoitti Istanbul sopimuksen elokuussa 2015.  Suomessa THL valvoo ja koordinoi Seri- tukikeskusten toimintaa sekä järjestää koulutuksia. 

Vuoteen 2023 Suomeen on suunnitellaan avattavan yhteensä 20 Seri-tukikeskusta. 

Lisäksi Suomessa on menossa seksuaalilainsäädännön kokonaisuudistus, jossa merkittävämpinä uudistuksina on rikoksen uhrin aseman parantaminen sekä raiskausrikoksen muuttaminen suostumisperusteiseksi. 

Hyödyllisiä linkkejä