Muutoksia hammashuollon kutsuaikakäytännöissä 

Muutoksen myötä yli 18-vuotta täyttäneet henkilöt varaavat ajan suun tarkastuksiin tai tutkimuksiin itse ilman erillistä kutsuaikaa. Kiireettömät ajanvaraukset asetetaan normaalin käytännön mukaisesti hoitotakuujonoon suun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemän hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Hoitotakuu hoidontarpeen arvioinnin jälkeen on 6 kk, jonka kuluessa potilas otetaan hoitoon.

Muutos ei koske seuraavia yli 18-vuotiaita henkilöitä, joilla kutsuaikakäytäntö edelleen jatkuu:
▪Elin- tai kantasolusiirto
▪Aktiivisessa vaiheessa oleva syöpätauti
▪Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö tai immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito
▪Vaikea krooninen munuais-, keuhko- tai maksasairaus
▪Vaikea sydänsairaus, esim. sydämen vajaatoiminta, mutta ei verenpainetauti
▪Lääkehoitoinen diabetes
▪Lisämunuaisten vajaatoiminta
▪Jatkuvaa lääkehoitoa vaativa astma
▪Muu pysyvä fyysinen tai psyykkinen rajoite (esim. Downin syndrooma)

Suun hyvinvointi on osa kokonaisterveyttä ja säännöllinen hampaiden ja suun terveystarkastus on tärkeää mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi, joten varaathan ajan tarkastukseen yksilöllisen hoitosuunnitelmasi mukaisesti