Tarjouspyyntö vainajien kuljetuksesta

Tarjouspyynnön taustaa ja tavoitteet

Pyydämme tarjousta Länsi-Pohjan alueen kuntien (Tornio, Kemi, Keminmaa, Ylitornio, Tervola ja Simo) ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vastuulla olevien vainajien kuljetuksista jaettuna virka-aikaiseen (8-16) ja päivystykselliseen (16–08 ja arkipyhät) toimintaan. Hyväksymme osatarjoukset, jolloin tarjoaja voi rajata osallistumisensa tietyn kunnan virka-aikaiseen kuljettamiseen tai vastaavasti voi osallistua vain päivystykseen. Tilaajilla on mahdollisuus tehdä useamman toimijan kanssa sopimus sovitun alueen tai ajankohdan kuljetuksista. Palvelukuvaus on liitteenä. Tavoitteenamme on valita ammattitaitoinen, luotettava, asiallinen, kokemusta omaava ja kustannustehokas palveluntuottaja. Edellytämme palveluntuottajiltamme kunnioittavaa vainajien kohtelua sekä sitoutunutta kumppanuutta. Erityisesti huomioitavia asioita laadussa ovat henkilöstön ammattitaito ja käyttäytyminen sekä kuljetuskaluston kunto. Arvioitu vuosittainen vainajien kuljetusmäärä alueella on 200-250. Valtaosa kuljetuksista on Kemi-Tornio-alueella.

Tarjouksessa on esitettävä

 • Yrityksen tiedot ja omistus
 • Lainmukaisen kuljetuskaluston ja henkilöstön esittely
 • Palveluntuottajan tavoitettavuus
 • Referenssit
 • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
 • Kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
 • Vastuuvakuudet

Hinnoittelumalli

 • Alue/kunta, jos osallistuu vain tietyn kunnan alueen kuljetuksiin;
  • Ylitornio, Tornio, Tervola, Keminmaa, Kemi ja Simo
 • Virka-aikaisen kuljetuksen hinta (alv 0%) eriteltynä;
  • kunnan sisäinen kuljetus
  • siirtokuljetus (terveyskeskuksen kylmiöstä Länsi-Pohjan keskussairaalan kylmiöön)
 • Kiinnostus osallistua alueelliseen päivystysrinkiin (kyllä/ei). Päivystysvuoron kesto 1-2
  viikkoa kerrallaan.

  • viikkohinta varallaolosta (alv 0%)
  • kunnan sisäinen kuljetus (alv 0%)
  • siirtokuljetuksen hinta (alv 0%)
 • Kiinnostus osallistua alueelliseen päivystykseen 16 – 08
  • viikkohinta varallaolosta (alv 0%)
  • siirtokuljetuksen hinta (alv 0%)
 • 24/7 kaikki kuljetukset koko alueella

Alihankinta

Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankintaa, on se hyväksytettävä tilaajalla. Palvelutuottaja vastaa alihankkijalla teettämästään työstä, käyttämistä varusteista ja ajoneuvokalustosta kuin omastaan, sekä varmistaa että alihankkija on huolehtinut lakisääteisistä velvollisuuksistaan.

Sopimuksen kesto

Sopimus on voimassa vuoden ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi 3 kk irtisanomisajalla.

Ehdot

Maksuehto: 30 pv netto. Laskutus heti kuukauden päädyttyä. Laskutuslisiä ei hyväksytä.

Toimittajan valinta

Toimittajan valintaan vaikuttaa palvelukuvauksessa esiin tuotujen kohtien täyttäminen ja sitoutuminen kuljetuksiin pyydettyinä aikoina.

Tarjouspyyntö on luottamuksellinen ja tietojen luovuttaminen muille kuin asian käsittelyyn yrityksessänne kuuluville henkilöille on kielletty.

Pyydämme tarjoukset 30.5.2021 mennessä sähköpostitse mlp.talous@mehilainen.fi

Lisätietoja

Maria Lovén, palvelulinjajohtaja, p. 040 647 1977, maria.loven@mehilainen.fi

Taina Halkola, Business Controller, p. 040 185 3523, mlp.talous@mehilainen.fi

Kemissä 20.5.2021

Tilaajien puolesta
Maria Lovén
Linjajohtaja

Liitteenä tarjouspyyntö ja palvelukuvaus

Tarjouspyyntö_Vainajakuljetukset_Mehiläinen Länsi-Pohja Oy ja alueen kunnat_21052021