Ortopedia-traumatologinen osasto 3B

Osastollamme hoidetaan ortopediset ja traumatologiset potilaat, sekä korva,- nenä,- ja kurkkutautien potilaat ja silmäpotilaat.

Suurin potilasryhmämme on polven tai lonkan nivelrikkoa sairastavat potilaat, joille laitetaan tekonivel. Lisäksi osastollamme hoidetaan jonkin vamman vuoksi sairaalaan otettuja potilaita. Yleisiä vammoja ovat luunmurtumat, kallovammat, paleltuma- ja palovammat sekä monivammat.

Vuodeosastollamme on 15 potilaspaikkaa.

Vierailuaika omaisille klo 14-19.

Vuodeosastoilla suositellaan, että potilastiedustelut tapahtuisivat klo 12.00 jälkeen ja ensimmäiseksi lähiomaiseksi merkitty henkilö toimisi yhteyshenkilönä. Lisäksi toivomme, että osastojen vierailuaikoja klo 14–19 noudatettaisiin.

Vierailut keskus-sairaalassa koronan aikana*


Yhteystiedot ja sijainti

Länsi-Pohjan keskussairaala
Kauppakatu 25
94100 Kemi

Kirurgian vuodeosasto 3B sijaitsee sairaalan kolmannessa kerroksessa.