Fysioterapia

Fysioterapeutit toimivat asiantuntijoina potilaan toimintakyvyn ja liikkumisen ongelmissa. Fysioterapiapalveluita annetaan eri osastoille ja poliklinikoille. Palvelut sisältävät muun muassa toiminta- ja työkykyarvioita, sairauksien diagnostiikkaa, terapioita sekä apuvälinepalveluita. Apuvälinepalveluita hoidamme yhteistyössä alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa. 

Fysioterapia voi toteutua joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Fysioterapiaan tarvitaan lähete fysiatrian poliklinikan tai sairaalan muun erikoisalan lääkäriltä.