Kemin puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ennaltaehkäistä kommunikoinnin häiriöitä. Perheneuvolassa puheterapeutin työ painottuu alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen kehityksen tutkimukseen ja kuntoutukseen. 

Palveluihimme kuuluvat neuvonta ja ohjaus, tutkimukset, kuntoutus ja seuranta sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Kuntoutus toteutuu yksilö- tai ryhmäterapiana. Terapia perustuu aina asiakkaan, perheen ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Kotona tehtävät harjoitukset ovat olennainen osa puheterapiaa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden, esimerkiksi päivähoidon, lääkärin, psykologin, toiminta- tai fysioterapeutin kanssa. 

Hyödyllisiä linkkejä: 

Papunet 

Aivoliitto 

Suomen viittomakielten verkkosanakirja