Patologia

Patologian osasto osallistuu potilaan taudin määritykseen, hoitoon ja hoidon seurantaan sekä laadunvarmennukseen tutkimalla tautien aiheuttamia muutoksia kudoksissa ja elimissä. Patologian alan näytteitä ovat kudos- ja solunäytteet (histologia ja sytologia).

Patologian näytteet otetaan hoitavassa yksikössä, jossa sinua hoitava lääkäri arvioi näytteenoton tarpeellisuuden ja tekee tutkimuspyynnön. Tutkimusvastaukset menevät aina hoitavalle lääkärille.

Patologian osasto tutkii oman sairaalan, alueen terveyskeskusten, Mehiläinen konsernin toimipisteiden ja muiden sopimuskumppaneiden yksiköissä otettuja solu- ja kudosnäytteitä. Tärkeä osa työstä ovat tapausmeetingit, joita järjestetään sairaalan eri kliinisten alojen kanssa.

Osastolla tuotetaan korkealaatuisia patologian alan palveluita. Korkeaa laatua ylläpidetään ja sen jatkuminen varmistetaan riittävillä henkilöstö-, materiaali- ja teknisillä resursseilla sekä koulutus-, kehittämis- ja laadunvarmennustoimenpiteillä. Laaduntarkkailu on osa yksikön päivittäistä toimintaa, ja se ulottuu kaikkiin työn vaiheisiin. Laadunvarmennustoimenpiteet kohdistetaan diagnostiikan, laboratoriotyön ja palvelun laatuun. Laadunvarmennuksessa pyritään lausuntojen standardointiin, tulosvaihtelun minimointiin ja palvelun riittävään nopeuteen.

Patologian yksikössä tehdään myös lääketieteellisiä ruumiinavauksia eli obduktioita kuolinsyiden selvittämiseksi sekä muiden sairauksien löytämiseksi. Oikeuslääketieteelliset kuolemansyytutkimukset tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pohjois-Suomen toimipisteessä Oulussa.

Patologian yksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi, jossa on mukana patologeja, bioanalyytikkoja (laboratoriohoitajia), osastonsihteereitä, lääkintävahtimestari ja laitoshuoltaja.