Keminmaan neuvolat

Neuvolat ovat avoinna arkisin ma – to klo 8 – 16 , pe klo 8 – 14.15.

Ajanvaraukset numerosta: 040 186 4441 (ma-to 8-16 ja pe 8-14)

Voit hoitaa maksutta terveyteesi liittyviä asioita myös Digiklinikalla.

Laskutustiedot p. 040 8499 039

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään asti. Neuvolassa seurataan ja edistetään myös lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempaa/vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapselle annetaan neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Lastenneuvolan tehtävänä on:

  • lapsen ja vanhempien välisen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
  • tukea vanhempia turvalliseen lapsilähtöiseen ja turvallisen aikuisuuden sisältävään kasvatustapaan
  • lapsen ja perheen terveyden edistäminen
  • seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä
  • tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen ja perheen terveyttä vaarantavat tekijät
  • ohjata lapsi ja perhe tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon

Lastenneuvola tekee tarpeen mukaan kiinteää yhteistyötä terveyskeskuksen muiden toimijoiden kanssa: kuten esimerkiksi suun terveydenhuolto, psykologi, fysio- ja ravitsemusterapeutti.

Lastenneuvola voi tehtävä yhteistyötä myös kunnan eri toimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen, lapsiperheiden kotipalvelun, lastensuojelun, kouluterveydenhuollon, kasvatus- ja perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon sekä muiden tahojen kanssa.

Lastenneuvolan henkilökunta ja alueet

Anna Kujala
Laurilan neuvola (Lassila, Jokisuu)
Väylätie 2, 94400 Keminmaa

Lautiosaaren neuvola (Kemijoen itäpuoli)
Tasasentie 9, 94500 Lautiosaari

Minna Lehtoväre
Laurilan neuvola (Keskusta, Liedakkala , Viitakoski, Länsikoski)
Väylätie 2, 94400 Keminmaa

 

Äitiys- ja ehkäisyneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Neuvola tukee vanhempia valmistautumaan vanhemmuuteen ja lapsen tuomiin muutoksiin perheessä sekä edistää terveellisiä elämäntapoja.

Äidille tarjotaan normaalisti sujuvan raskauden aikana neuvolassa 8-10 tarkastusta terveydenhoitajan ja 2 lääkärin vastaanotolla, sekä kotikäynti synnytyksen jälkeen. Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan odotusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus raskaus viikolla 13-18, jossa arvioidaan molempien vanhempien ja perheen hyvinvointia ja tuen tarpeita. Ensimmäistä lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse tehdään kotikäynti. Lisäksi odottaville perheille on järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.

Odottavan äidin on hyvä ottaa yhteyttä neuvolaan,  kun kuukautiset ovat kaksi viikkoa myöhässä ja raskaustesti on positiivinen. Isät ovat tervetulleita äitiysneuvolavastaanotoille.

1.1.2016 astuu voimaan uusi isyyslaki. Sen jälkeen isyys on selvissä tapauksissa mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Muissa tapauksissa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Äitiys- ja ehkäisyneuvolan henkilökunta ja alueet

Maria Laanila
Laurilan neuvola (Lassila, Jokisuu, Kemijoen itäpuoli)
Väylätie 2, 94400 Keminmaa

Minna Lehtoväre
Laurilan neuvola (Keskusta, Liedakkala , Viitakoski, Länsikoski)
Väylätie 2, 94400 Keminmaa