Keminmaan fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapian tehtävänä on ylläpitää ja edistää kaikkien kuntalaisten työ- ja toimintakykyä sekä itsehoitovalmiuksia fysioterapian keinoin.

Fysioterapia toteutuu yksilö- ja ryhmäterapiana. Yksilöterapian hinta on 11,40 €/kerta ja ryhmäterapian hinta on 5 €/kerta.

Fysioterapeutin työ painottuu tutkimukseen, ohjaukseen, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja rajoitetusti terapiaan. Fysioterapeutit osallistuvat oman alansa asiantuntijoina mm. erilaisiin työryhmiin eri toimintasektoreilla.

Lääkinnällinen kuntoutus suoritetaan pääosin omana toimintana. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa.

Vuodeosastolla toteutetaan mm. erikoissairaanhoidosta tulevien potilaiden jatkofysioterapia.

Apuvälineet

Keminmaan terveyskeskus on kuulunut v.2003 alusta alueelliseen apuvälinekeskukseen, jonka muodostavat Länsi-Pohjan keskussairaala ja alueen terveyskeskukset.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut tuotetaan asiakkaille yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan joustavasti ja sujuvasti. Yhteistoiminnalla saadaan tehostettua myös apuvälineiden kierrätystä.

Hyödyllisiä linkkejä

www.ukkinstituutti.fi

www.kki.likes.fi

www.ttl.fi

www.terve.fi


Yhteystiedot ja sijainti

Keminmaan terveyskeskus / Fysioterapia
Väylätie 2
94400 Keminmaa

Avoinna ma–to 8–16 ja pe 8–14.15

Apuvälineajat ilman ajanvarausta tiistaisin klo 14:30 – 15:30

Fysioterapia / apuvälinelainaamo
puh. 040 673 6037