Muut terapiat

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on vuorovaikutuksellista, asiakaslähtöistä ja yksilöllisesti määriteltyä tavoitteellista ohjausta ja neuvontaa kuntoutuksen eri vaiheissa.

Kuntoutusohjaaja tekee yhteistyötä tarvittaessa moniammatillisissa työryhmissä sekä kuntoutuksen palveluverkostossa.

Kuntoutusohjaukseen voi tulla terveydenhuollon tai muun kuntoutustahon työntekijän puhelinsoitolla, konsultaationa tai lähetteellä. Kuntoutuja voi ottaa myös itse tai avustettuna yhteyttä suoraan kuntoutusohjaajaan, esimerkiksi lähiomaisen kanssa. Kuntoutusohjaus on maksutonta.

Toimintaterapia

Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä päivittäisen elämän toiminnoista (itsestä huolehtiminen, asioiminen ja kotielämä, koulunkäynti, työkyky, vapaa-aika, leikkiminen ja lepo) huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristön esteistä.

Toimintaterapeutin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä. Toimintaterapeutit kuuluvat hallinnollisesti kuntoutustutkimusyksikköön.

Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapia tarkoittaa aikuisiän kielen, puheen, äänen ja nielemisen häiriöiden toteamista, arviointia ja lääkinnällistä kuntoutusta. Tavallisesti yli 18-vuotiaiden puheterapiaan ohjautumisen syynä on aikuisneurologiset sairaudet, leikkausten jälkitilat, tai työ- ja ympäristötekijät. Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus saattaa myös vaatia uudelleenarviota aikuisiällä. Kommunikaation tukeminen ja apuvälineselvittelyt kuuluvat aikuisten puheterapiaan.  

Aikuisten puheterapiaan kuuluu häiriöiden ennaltaehkäisy, toteaminen, arviointi, ohjaaminen, seuranta, lääkinnällinen kuntoutus ja kommunikaation tukeminen. Puheterapia voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena ja siihen sisältyy aina lähiympäristön ohjaus. Puheterapia toteutuu vastaanottokäynteinä sairaalalla tai etäterapiana. Puheterapeutti toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa, ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.   

Puheterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.


Aikuisten puheterapeutti, puh. 040 537 2893


Ravitsemusterapia

Ravitsemushoito on keskeinen osa monien sairauksien hoitoa ja joidenkin sairauksien ainoa hoitomuoto. Ravitsemushoidolla voidaan myös ennaltaehkäistä monia elintapasairauksia.  

Ravitsemusterapeutilta saa yksilöllistä ohjausta erilaisissa erityisruokavalioissa sekä apua mm. ylipainoon tai vajaaravitsemukseen liittyvissä asioissa.  

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä.


Ravitsemusterapeutti (aikuiset ja lapset), puh. 040 488 9529


Yhteystiedot ja sijainti

Länsi-Pohjan keskussairaala
Kauppakatu 25
94100 Kemi

Osastonsihteeri, puh. 040 149 1291
Tiimivastaava, puh. 040 827 3971