Valinnanvapaus

Potilaan valinnanvapaus tuli nykyisessä muodossaan voimaan v. 2014, mikä mahdollistaa kiireettömän erikoissairaanhoidon valinnanvapauden hoidon valinnan missä tahansa EU-maassa pelkästään yksittäisenkin erikoissairaanhoidon tarpeen ollessa kyseessä. Perusterveydenhuollon voi valita aina vuodeksi kerrallaan eikä sitä voi muuttaa kesken kalenterivuotta, kuten erikoissairaanhoidon valintaa voi. Kaikki edellä kuvatut oikeudet on määritelty terveydenhuoltolaissa.

Hoitopaikan valinta kannattaa tehdä yleensä hoitavan lääkärin kanssa yhdessä keskustellen. Lähettävän lääkärin tulee varmistaa, että suunniteltu hoito on mahdollista toteuttaa suunnitellussa hoitopaikassa. Hoitoon pääsyn ajat ja hoitotakuuasiat selvitetään samalla, jolloin potilaalle jää realistinen käsitys suunniteltavan hoidon aikataulusta. Hoidon kustantaa potilaan kotikunta. Potilaalle jää maksettavaksi poliklinikka-, päiväkirurgian ja vuodeosaston potilasmaksut samalla tavalla kuin jos hoito olisi toteutettu kotikunnan sairaanhoitopiirin alueella. Ainoana lisäkustannuksena voivat tulla matkakulut ja mahdollinen yöpyminen hoitopaikan läheisyydessä, jos valittu hoitokohde on kaukana asuinpaikkakunnasta. Kela korvaa yleensä matkat lähimpään sairaanhoitopiirin sairaalaan.

Mehiläinen Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon voi siis valita hoitopaikakseen kuka tahansa EU-alueella asuva henkilö. Hoidon saamiseksi tarvitaan lähettävän lääkärin lähete ja merkintä lähetteeseen hoitopaikan valinnasta potilaan toiveen mukaisesti.

Mehiläinen Länsi-Pohjassa voidaan hoito toteuttaa lähes kaikilla erikoisaloilla ja toimenpiteisiin on lyhyemmän jonot kuin suurempiin sairaaloihin. Valtaosa lääkäreistämme on kokeneita erikoislääkäreitä, mikä takaa korkean hoidon laadun ja hyvät hoitotulokset.

Mikäli mietit hoitoa sairaalassamme, niin keskustele asiasta hoitavan lääkärisi kanssa tai ota suoraan yhteyttä erikoisalasi poliklinikalle. Järjestämme tarvittaessa neuvontaa, mikäli Sinulle jää asiasta kysyttävää tai epäselvää.