Leikkaus- ja anestesiaosasto

Leikkaus- ja anestesiaosastomme toiminnan ydin ovat nykyaikaiset tilat ja laitteet. Potilaista osastollamme huolehtii osaava henkilökunta.
Keskusleikkausosastolla on 8 leikkaussalia ja kaksi heräämöä. Muualla sairaalassa käytössämme ovat silmä- ja sektiosalit sekä pientoimenpidesaleja.

Leikkaukseen tulevalle potilaalle

Jotta voimme huolehtia teistä leikkauksen aikana mahdollisimman hyvin, tarvitsemme esitietoja terveydentilastanne, allergioistanne, mahdollisesta lääkityksestänne, alkoholin käytöstä, tupakoinnista, fyysisestä suorituskyvystä jne.  Myös aikaisemmat kokemuksenne leikkauksista ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Mikäli teillä on flunssa, kuumetta tai jokin muu äkillinen tulehdus, ottakaa yhteyttä sairaalaan ja varmistakaa, voitteko tulla toimenpiteeseen.

Jos olette tulossa päiväkirurgisen toimenpiteeseen, täytyy teillä olla saattaja kotimatkalle ja aikuinen seuralainen kotiin leikkausta seuraavan vuorokauden ajaksi.

Ennen leikkausta on hyvä peseytyä illalla ja aamulla. Näin varmistetaan leikkausalueen puhtaus. Välttäkää kuitenkin ihon voimakasta hankausta. Hajusteiden käyttöä on vältettävä.

Tupakointi tulisi lopettaa klo 24.00 lähtien. Aikuisten ja yli 12-vuotiaiden lasten täytyy olla syömättä ja juomatta klo 24.00 lähtien. Kotilääkkeiden otosta saatte ohjeet sairaalasta. Alle 12-vuotiaiden lasten tulee olla syömättä ja juomatta 6 tuntia ennen leikkausta. Vauvat (alle 1 vuosi) ovat paastolla ennen leikkausta 4 tuntia.

Suunnitellut toimenpiteet tehdään virka-aikana klo 8.00- 16.00. Osastollamme päivystää yksi leikkaustiimi (1 anestesiahoitaja ja 2 leikkaussalihoitajaa) ilta ja yö aikana 16.00-8.00. Ensimmäiset leikkausten aloitusajat osastollamme ovat ma, ti, to klo 8.15, ke 8.30 ja pe 9.15. Myöhemmät aloitusajat riippuvat edellisten leikkausten kestosta, mahdollisista kiireellisistä päivystysleikkauksista.

Saapuessanne leikkausosastolle  teitä on vastassa heräämöhoitaja sekä salin anestesia- ja leikkaushoitaja. Salissa toimenpiteen ajan teitä hoitavat kolme hoitajaa, anestesialääkäri sekä kirurgi(t).  Leikkauksen jälkeen teidät siirretään jatkohoitopaikkaan heräämöön, tai tarpeen vaatiessa teho-osastolle.

Heräämö

Toimintaamme kuuluu välitön leikkauksen jälkeinen valvonta ja hoidon lisäksi monenlaisia toimenpiteitä mm. kipupotilaiden hoito, rytminsiirrot, veripaikan ja subclaviakanyylin laitot sekä plexus-puudutukset. Lisäksi otamme vastaan osastoilta tulevat potilaat sekä luovutamme heidät takaisin. Työhömme kuuluu laboratoriokokeiden tilaaminen, osittain myös salihoitajien avustaminen.

Heräämö on auki ma-pe klo 8.00 – 18.00 ja päivystysaikana tarvittaessa.

Henkilökunta

Osastollamme työskentelee osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Työmme on tiimityöskentelyä, jossa jokaisella on tärkeä rooli.

Anestesiahoitaja

Anestesiahoitaja työskentelee leikkaussalissa ja heräämössä. Lisäksi hän käy korva-, silmä- ja synnytysosastolla ja tarvittaessa muualla talossa. Anestesiahoitajan tehtävänä on ennen leikkausta valmistella leikkaukseen tarvittava anestesia sekä vastaanottaa potilas. Leikkauksen aikana hän työskentelee anestesialääkärin kanssa työparina ylläpitäen potilaan tarvitsemaa anestesiaa. Leikkauksen jälkeen hän siirtää potilaan jatkohoitoon ja kunnostaa salin käytön jälkeen.

Instrumentoiva hoitaja

Ennen leikkausta instrumentoiva hoitaja varaa saliin leikkauksessa tarvittavan välineistön. Potilaan saavuttua saliin hän valmistelee potilaan leikkauskuntoon anestesia- ja valvovan hoitajan kanssa. Leikkauksen aikana hän nimensä mukaan instrumentoi ja avustaa leikkauksessa kirurgia/gynekologia. Leikkauksen päätyttyä instrumentoiva hoitaja huolehtii leikkauksessa tarvittavat välineet huoltoon, avustaa potilaan siirrossa sekä kunnostaa salin käytön jälkeen.

Valvova hoitaja

Valvovana hoitajana toimii sairaanhoitajat tai lääkintävahtimestari. Valvova hoitaja valmistelee salin leikkausta varten. Hän vastaanottaa potilaan anestesiahoitajan kanssa, ja valmistelee hänet leikkaukseen (leikkausasennon laitto, leikkausalueen pesu). Leikkauksen aikana valvova hoitaja huolehtii laitteiden kytkemisestä, instrumenttien ja sidetarvikkeiden hausta ja annosta sekä leikkauksessa otettujen näytteiden käsittelystä. Leikkauksen jälkeen hän avustaa anestesian lopetuksessa ja potilaan siirrossa jatkohoitoon, sekä kunnostaa salin käytön jälkeen.


Yhteystiedot ja sijainti

Länsi-Pohjan keskussairaala
Kauppakatu 25
94100 Kemi

Leikkauksiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä suoraan Leiko-osastolle.