Sisätautien osasto 5A

15 paikkainen vuodeosasto, jossa hoidetaan 

  • akuutit infektiopotilaat 
  • geriatrinen yleistilan lasku ja vanhusten epäselvät oireet 
  • laskimotukospotilaat 
  • akuutit alkoholisairaudet 
  • intoksikaatiopotilaat  

Vierailuaika omaisille klo 14-19.