Sisätautien osasto 5A

Sisätautien osasto 5A on 15 paikkainen vuodeosasto, jossa hoidetaan 

  • akuutit infektiopotilaat 
  • geriatrinen yleistilan lasku ja vanhusten epäselvät oireet 
  • laskimotukospotilaat 
  • akuutit alkoholisairaudet 
  • intoksikaatiopotilaat  

Vierailuaika omaisille klo 14-19.

Vuodeosastoilla suositellaan, että potilastiedustelut tapahtuisivat klo 12.00 jälkeen ja ensimmäiseksi lähiomaiseksi merkitty henkilö toimisi yhteyshenkilönä. Lisäksi toivomme, että osastojen vierailuaikoja klo 14–19 noudatettaisiin.

Vierailut keskus-sairaalassa koronan aikana*

 


Yhteystiedot ja sijainti

Länsi-Pohjan keskussairaala
Kauppakatu 25
94100 Kemi

Sisätautien osasto 5A sijaitsee sairaalan 5. kerroksessa.

Hoitajien kanslia
puh. 040 149 1223
ja 040 530 8579

Osastosihteeri
puh. 040 149 1222