Fysioterapeutin suoravastaanotto nopeuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa Mehiläinen Länsi-Pohjassa

Lehdistötiedote 19.4.2021

Mehiläinen Länsi-Pohjan terveyskeskuksissa on otettu käyttöön fysioterapeutin suoravastaanotto. Fysioterapeutti on paras asiantuntija tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Fysioterapeutin suoravastaanoton tavoitteena on parantaa palvelun laatua sekä saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.

– Kun lääkärin vastaanottoa ei tarvita ennen fysioterapeuttia, nopeutuu hoidon aloitus jopa useammalla viikolla. Fysioterapeutti on usein lääkäriä parempi tuki- ja liikuntaelinongelmien selvittäjä, joten tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen laatu parantuvat. Fysioterapeutti voi aina konsultoida lääkäriä, jos vaiva sitä edellyttää, fysiatrian erikoislääkäri ja kuntoutuksen palvelulinjan johtaja Paavo Zitting kertoo.

Yhteistyö terveysasemien vastaanottojen kanssa on ensisijaisen tärkeää, jotta toiminta on sujuvaa ja potilas ohjautuu heti oikeaan paikkaan. Suoravastaanotolle pääsee soittamalla hoidon tarpeen arviointiin tai omahoitajalle. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään ennalta sovituin kriteerein, tarvitseeko potilas lääkärin vastaanottoa vai olisiko parasta ohjata hänet suoraan fysioterapeutille.

– Fysioterapeutin suoravastaanotolle voi tulla tuki- ja liikuntaelinoireinen potilas suoraan. Erilaiset selkä- ja niskakivut ovat tyypillisiä ongelmia, joissa suoravastaanotto toimii erinomaisesti, Zitting toteaa.

Fysioterapeutti haastattelee ja tutkii potilaan tarkasti samaan tapaan kuin lääkäri. Jos tutkimuksen perusteella on mahdollista aloittaa heti oireita lievittävä liike- ja asentoharjoittelu, laaditaan sitä varten yksilöllinen ohjelma. Kuntoutumisprosessi käynnistyy viivytyksettä ja sen etenemistä voidaan seurata uusintakäynneillä tai etäkontaktein. Fysioterapeutti voi myös tarvittaessa kirjoittaa sairauslomaa korkeintaan viisi päivää ja neuvoa apteekista vapaasti saatavien kipulääkkeiden käytössä. Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsee yleensä muutaman päivän sisällä yhteydenotosta.

– Tutkimusten mukaan potilaat ovat olleet tyytyväisiä. Potilaiden omahoitoisuuden ja terveyskeskuksen toiminnan on arvioitu parantuneen huomattavasti suoravastaanoton ansiosta, Zitting kertoo.

Mehiläinen Länsi-Pohjan perusterveydenhuollossa työskentelee kolme fysioterapeuttia, jotka hoitavat alueen suoravastaanottopalvelua Simon, Kemin ja Tornion terveyskeskuksissa. Keminmaan terveyskeskuksen potilaat ohjataan Kemin terveyskeskuksen vastaanotolle. Suoravastaanottopalvelu on tarkoitettu kaikille Mehiläinen Länsi-Pohjan vastuulla olevien kuntien asukkaille, joilla on tuki- ja liikuntaelinoireita.