Länsi-Pohjan synnytystoiminnan jatkuminen varmistaa myös muiden erikoisalojen laadukkaat palvelut Meri-Lapin asukkaille

Lehdistötiedote 26.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti viime viikolla, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin poikkeuslupa synnytystoiminnassa jatkuu vuoden 2023 kesään saakka. Päätöksellä on muitakin tärkeitä myönteisiä vaikutuksia Meri-Lapin kunnan asukkaille.

Synnytystoiminnan jatkuminen Länsi-Pohjassa varmistaa laaja-alaisen kirurgisen päiväaikaisen toiminnan jatkumisen nykyisellään. Näin alueella säilyvät myös tärkeät ja laaja-alaiset erikoissairaanhoidon palvelut.

– Mikäli synnytystoiminta olisi lakkautettu, olisi se väistämättä vaikuttanut koko erikoissairaanhoidon toimintaan niin kirurgian kuin myös esimerkiksi lastenlääkäripalveluiden osalta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Nyt synnytysten jatkuessa myös pehmytosakirurginen ja ortopedinen päivystys jatkuvat Meri-Lapin asukkaille, sillä synnytystoiminta edellyttää myös pehmytkirurgista päivystysvalmiutta synnytyslääkäri- ja lastenlääkäripäivystyksen lisäksi. Synnytysten jatkuminen on siis tärkeä asia sairaalan yleisen palvelutason kannalta, Mehiläinen Länsi-Pohjan synnytysten, lastentautien ja sairaanhoidon tukipalveluiden palvelulinjan johtaja Pekka Taipale kertoo.

Synnytysten ja naistentautien ylilääkäri Pia Vittaniemi muistuttaa, että synnytysten jatkuminen varmistaa laadukkaan sairauksien hoidon myös päivystysaikana. Synnytysten jatkumisen myötä Länsi-Pohjan keskussairaalassa leikkaussalihenkilökunta päivystää vuorokauden ympäri.

– Kohdunulkoinen raskaus oireilee joskus äkillisesti vaatien välitöntä leikkaushoitoa. Synnytysten vuoksi sairaalassa päivystää leikkaussalihenkilökunta sekä päivystävät kirurgit ja anestesialääkärit. Synnytysten myötä sairaalassa päivystää lisäksi gynekologi, joka hoitaa päivystysaikana myös raskauden aikaisia ongelmia ja pystyy tarvittaessa varmistamaan vauvan voinnin ultraäänitutkimuksen avulla.

Päivystys ja päiväaikaisen toiminnan laaja jatkuminen nykyisellään mahdollistaa myös kehitys- ja suunnittelutyön ilman vähennys- tai palveluiden alasajon uhkaa. Ei kiireellistä leikkaustoimintaa on pystytty laajentamaan myös lauantai päiville, ja sen myötä ulkokunta-asiakkaiden lisäämistä Mehiläinen Länsi-Pohjassa.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Mehiläisen ja Kemin, Tornion, Keminmaan sekä Simon kuntien yhteisyritys, joka tuottaa keskeiset Länsi-Pohjan keskussairaalan palvelut sekä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille.