Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2020: koronapandemian hoito toiminnan keskiössä

Lehdistötiedote 23.2.2021

Vuosi 2020 haastoi koronapandemiasta johtuen koko terveydenhuoltoa ennen näkemättömällä tavalla. Mehiläinen Länsi-Pohja suoriutui haasteesta hyvin ja väestön terveydestä on huolehdittu läpi yhä jatkuvan koronakriisin. Panostukset asiakaslähtöisyyden parantamiseen tuottivat tuloksia asiakastyytyväisyyden noustua vuoden 2020 aikana uudelle ennätystasolle 72.

Mehiläinen Länsi-Pohjan vuoden 2020 toiminnassa korostui koronapandemian nopea ja kokonaisvaltainen hoito. Tässä työssä onnistuttiin vuoden aikana hyvin, vaikka tautitilanne alueella oli ajoittain haastava.

– Reagoimme koronapandemiaan nopeasti ja olimme toimintavalmiudessa jo ennen kuin ensimmäiset tautitapaukset alueellamme tulivat ilmi. Johtamismallia muutettiin vain muutamissa päivissä sopimaan kriisin vaatimaan reagointinopeuteen ja toiminnan vaatimiin muutoksiin. Koronapotilaiden hoitotulokset olivatkin vuoden aikana hyviä, toteaa Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö.

Koronatilanteen vuoksi digitaalisten terveyspalveluiden ja etäasioinnin kysyntä räjähti Mehiläinen Länsi-Pohjassa uuteen mittaluokkaan. Digiklinikalla ratkaistiin vuonna 2020 yli 8000 asiakkaan palvelutarve. Muun terveydenhuollon palveluiden kysyntä romahti asiakkaiden välttäessä hoitoon hakeutumista. Koronan hoito myös vei merkittävän osan terveydenhuollon resursseista, jolloin kiireetöntä toimintaa supistettiin.

– Syksyllä Mehiläinen Länsi-Pohjassa onnistuttiin purkamaan keväällä syntyneitä kiireettömän hoidon jonoja ja vuodenvaihteeseen mennessä hoidon saatavuus oli palautettu hyvälle tasolle, Männistö kuvailee.

Vuonna 2020 Mehiläinen Länsi-Pohjan panostukset asiakaslähtöisyyden parantamiseen tuottivat erinomaisia tuloksia. Asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-indeksi (Net Promoter Score) nousi läpi vuoden ja saavutti koko vuoden 2020 tulosten osalta uuden ennätystason 72.

– Koronakriisi haastoi koko organisaatiota ja henkilöstöä vuoden aikana niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tästä huolimatta henkilökuntamme pyrki asettamaan kaikessa toiminnassamme asiakkaan ja asiakkaan edun toiminnan keskiöön. Haluan kiittää koko sitoutunutta henkilökuntaamme venymisestä ja uskomattoman hienosta työstä koronakriisin siivittämän vuoden aikana, Männistö sanoo.

Koronapandemia aiheutti Mehiläinen Länsi-Pohjalle merkittävät lisäkustannukset lisääntyneenä resurssitarpeena ja toisaalta tulevaisuudessa hoidettavaksi tulevan hoitovelan syntymisen kautta. Yrityksen toiminta säilyi kuitenkin voitollisena tilikauden tuloksen ollessa 0,4 miljoonaa euroa.

Tutustu Mehiläinen Länsi-Pohja vuotta 2020 kuvaavaan vuosikertomukseen tiedotteen liitteestä.

Mehiläinen Länsi-Pohja vuosikertomus 2020