Parantumattomasti sairaiden hoidon laatuun panostetaan Mehiläinen Länsi-Pohjassa

Palliatiivinen poliklinikka on avannut ovensa Mehiläinen Länsi-Pohjan Kemin keskussairaalan tiloissa 16.1.2020. Avatun yksikön myötä parantumattomasti sairaiden hoidon saaminen helpottuu sairaanhoitopiirissä ja hoidon laatuun pystytään panostamaan entistä paremmin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä suosittelee tasa-arvoisen palliatiivisen hoidon saatavuuden turvaamista jokaisessa sairaanhoitopiirissä. Palliatiivinen hoito tarkoittaa etenevää, parantumatonta sairautta sairastavan potilaan aktiivista oirehoitoa, johon sisältyy elämän loppuvaiheessa myös saattohoito.

– Parantumattomasti sairaiden hoidon tarve on suuri. On hyvä, että pystymme vastaamaan siihen nyt myös paremmin Mehiläinen Länsi-Pohjan alueella. Poliklinikka toimii aluksi yhtenä päivänä viikossa, mutta sitä on tarkoitus laajentaa tulevina vuosina, poliklinikan palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden suorittanut lääkäri Satu Isomaa kertoo.

Palliatiivisen hoidon kehittämistyö Länsi-Pohjassa käynnistettiin loppuvuodesta 2018. Väestön ikääntyessä palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon tarve kasvaa ja hoidon päämääränä on taata alueen asukkaille tasapuolinen hyvä hoito. Muutaman vuoden sisällä Länsi-Pohjan keskussairaalan tiloissa on tarkoitus avata kokoaikaisesti toimiva poliklinikka sekä ympärivuorokautinen hoitoyksikkö, jotka palvelevat koko sairaanhoitopiiriä.

Paikallisten asiantuntijoiden ammattitaidolla

Meri-Lapin alueella palliatiivisen hoidon asiantuntijoiden tilanne on varsin hyvä. Palliatiivisen lääketieteen erikoispätevyys on viidellä Mehiläinen Länsi-Pohjan lääkärillä.

– Vaikeasti sairas potilas tarvitsee oireiden vaativuuden mukaan hoitavan tiimin joko omassa kunnassaan tai erikoissairaanhoidossa. Vaikeissa oireissa koulutus ja osaaminen on edellytys riittävän oirehoidon toteutumiselle. On tärkeää, ettei potilas tai omaiset jää ilman tukea ja hoitoa, kun sairauden etenemiseen vaikuttavia hoitoja ei enää ole tarjota, Isomaa jatkaa.

WHO:n arvion mukaan muita kroonisia sairauksia kuin syöpiä sairastavien osuus palliatiivisen hoidon potilaista on 60 %. Myös näiden potilaiden tunnistaminen ja hyvän oireenmukaisen hoidon järjestäminen on tärkeää.

– Ennakoivan hoitosuunnitelman tekeminen riittävän ajoissa mahdollistaa hyvän palliatiivisen ja elämän loppuvaiheen hoidon. Palliatiivinen hoito tulee aloittaa ajoissa kroonisen sairauden rinnalla. Palliatiivinen hoito on moniammatillista toimintaa, johon osallistuu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä että seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Sosiaali- ja terveysministeriö tuo hoidon eettisinä arvoina esille hyvän hoidon, ihmisarvon kunnioittamisen, itsemäärämisoikeuden ja oikeudenmukaisuuden. Näihin arvoihin myös Mehiläinen Länsi-Pohjan palliatiivisen poliklinikan toiminta perustuu.

Lisätietoa: