Vastine uutisointiin valinnanvapausasiakkaiden hoidosta

Lehdistötiedote 8.5.2021

Lapin Kansa uutisoi 8.5.2021 Mehiläisen alihankintana toteuttamista valinnanvapausasiakkaiden hoidoista. Alihankintana toteutetuista valinnanvapaushoidoista on Länsi-Pohjassa jo aiemmin luovuttu.

Julkisessa erikoissairaanhoidossa vallitsevan valinnanvapauden nojalla on turvattu jokaisen suomalaisen potilaan oikeus valita hoitopaikka häntä hoitavan lääkärin tuella kaikista sairaaloista koko Suomessa. Tämän nojalla Mehiläinen Länsi-Pohjaan on hakeutunut potilaita valinnanvapauden turvin. Pääosa näistä hoidetaan Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja osan potilaista hoidossa on hyödynnetty alihankkijaa palvelusopimuksen sallimassa muodossa.

Kaikissa tapauksissa, myös alihankintana Mehiläisen muissa yksiköissä toteutettujen hoitojen osalta, on turvattu asiakkaan nopea hoitoon pääsy ja laadukas hoito. Koronapandemia on nostanut jonotusaikoja ja näin toimien on potilaan hoito saatu järjestymään hoitotakuun mukaisesti. Potilaat ovat olleet toimintaan tyytyväisiä. Hoidon kriteerit ovat olleet samat ja hinnoittelu on ollut sama tai matalampi, kuin julkisella sektorilla vastaavasta toimenpiteestä. Toimenpiteet ovat olleet julkisen sairaanhoidon piiriin kuuluvia rutiinitoimenpiteitä.

Toimintamallissa on ollut kyse voimassa olevaan lakiin ja palvelusopimukseen perustuvasta laskutuksesta potilaille tehdystä leikkauksesta tai toimenpiteestä. Näin on kiistatta nopeutettu potilaan hoitoon pääsyä hyödyntämällä vapaata sairaalakapasiteettia ilman ylimääräisiä kustannuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille tai potilaan kotikunnalle.

Vastaavalla tavalla julkisen erikoissairaanhoidon valinnanvapauspotilaiden hoitoa toteuttavat useat sairaanhoitopiirit. Esimerkiksi kardiologian ja tekonivelkirurgian saralla toimii yksityisiä palveluntuottajia, jotka toteuttavat julkista erikoissairaanhoitoa eri toimipisteissään julkisen erikoissairaanhoidon lähetteiden nojalla.

Palvelusopimuksessa on sovittu ja sallittu alihankkijoiden käyttö. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy vastaa alihankkijoiden käytöstä, joten alihankkijoiden käytöstä ei aiheudu vastuita tai kustannuksia sairaanhoitopiirille. Tilaajalla on sopimuksessa laajat valvonta- ja tarkastusoikeudet.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ilmoittanut 3.3.2021 että se katsoo laskutusoikeuden olevan vain julkisyhteisöllä niiden välisestä erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta, ja että näin ollen toiminta tulee lopettaa. Näin on toimittu, ja toimintamallista on luovuttu. Pahoittelemme puutteellista viestintäämme asiasta.

Ennen toimintamallista luopumista noin 80 alihankintana hoidetun valinnanvapauspotilaan osalta hoidon saatavuus ja laatu on ollut korkea ja lasku julkisyhteisölle on ollut sama tai matalampi kuin alueen julkisessa hoidossa. Mehiläisellä on kapasiteettia ja hoitojonot Suomessa kasvavat. Toivomme että yhteistyöllä yksityisen ja julkisen välillä voimme ratkaista koronan synnyttämät hoitojonot.